Myš – EMEROD sprej na ochranu káblov

28,08

Emerod je špecializovaný sprej na ochranu elektrických káblov a izolačného materiálu s účinkom trvania viac ako 6 mesiacov.

Na sklade

Kategória: Katalógové číslo: ROD

Popis

Použitie hlodavce Myši, Potkany  Použitie zver Lasice, Kuny, Veveričky  Aplikácia nasprejovaním

Formulácia sprej  Typ  Spreje na ochranu káblov    Obsah balenia 1 ks (500 ml)

Emerod je špecializovaný sprej na ochranu elektrických káblov a izolačného materiálu s účinkom trvania viac ako 6 mesiacov.

Účinná látka: propán-2-ol a ochranná živica

Dávkovanie: vo vzdialenosti 30 cm na potrebný povrch

Miesta použitia: domáce, verejné, priemyselné a poľnohospodárske priestory

Produkt je ideálny pre domáce, verejné, priemyselné a poľnohospodárske priestory, kde môžu hlodavce (potkany, myši, lasice, kuny, veveričky, atď…) poškodiť kabeláž alebo izoláciu.

Výhody:

– bezfarebný

– jednoduché použitie

– obsahuje ochrannú živicu

Zmes je klasifikovaná ako:

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty