DERATIZÁCIA – je cielené hubenie epidemiologicky významných alebo škodlivých myšovitých a iných hlodavcov, za účelom udržania ich stavu na prahu škodlivosti.

Deratizácia sa vykonáva metódami:

  1. mechanickými – pasce
  2. fyzikálnymi – zaplavovanie vodou, horúca para, ultrazvuk
  3. biologickými – prirodzení nepriatelia – psy, mačky, fretky
  4. chemickýmirodenticídy – deratizačné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu a na prostredie, v ktorom sa použijú

Vykonávame jarnú a jesennú deratizáciu verejných priestranstiev, fabrík, sociálnych zariadení, podnikateľských objektov, obcí a miest.

Trápia Vás myši alebo potkany? Neviete ako sa zbaviť nežiadudich hlodavcov? Odstánime z Vašich objektov myši, potkany a hlodavce. Taktiež sa zaoberáme deratizáciou inych škodcov v záhradách. Obrátte sa na nás a dohodneme si stretnutie za účelom vyhubenia, ničenia a odstránenia hlodavcov.

Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti.

Profesionálnu likvidáciu hlodavcov zabezpečujeme pre domy, byty, bytové spoločenstvá, hotely, ubytovne, penzióny a rôzne areály. Požívame bezpečné a ekologické spôsoby, ktoré nebránia bežnému užívaniu priestorov.

Pôsobíme v celej SR, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, nonstop. Doprava zdarma, priaznivá cena. Diskrétne prídeme na miesto neoznačeným vozidlom, nikto z okolia sa nedozvie o Vašom probléme.

Cenu Vám vyhotovíme pri konzultácii v závislosti od náročnosti, veľkosti plochy a prostredia, alebo na základe foto/video dokumentácie z miesta realizácie.

Aké škody vedia hlodavce spôsobiť

Hlodavce, ako myši a potkani, môžu spôsobiť rôzne škody, a to nielen v domácnostiach, ale aj v poľnohospodárskych oblastiach a iných verejných priestoroch. Niektoré z hlavných škôd, ktoré môžu spôsobiť, zahŕňajú:

Preto je dôležité podniknúť opatrenia na kontrolu populácie hlodavcov a zabrániť im voľnému prístupu k obytným a pracovným priestorom. S tým Vám my pomôžeme a zbavíme Vás hlodavcov.

  1. Poškodenie majetku: Hlodavce môžu žrať a poškodzovať rôzne materiály, vrátane dreva, izolácie, elektrických káblov, nábytku a iných predmetov v domácnostiach a obchodných priestoroch.
  2. Potravinová kontaminácia: Hlodavce sú známe prenoscami rôznych chorôb, ako je napríklad salmonelóza. Keď sa dostanú do potravín, môžu ich kontaminovať výkalmi, močou alebo samotným dotykom, čo predstavuje riziko pre ľudské zdravie.
  3. Šírenie chorôb: Okrem potravinovej kontaminácie môžu hlodavce šíriť aj iné choroby prostredníctvom svojich výkalov, moču a slin. Medzi tieto choroby patrí napríklad hantavírus, tularemia a ďalšie.
  4. Poškodenie plodín: V poľnohospodárstve môžu hlodavce spôsobiť škody tým, že požierajú plodiny, korene rastlín a semená. Tieto škody môžu mať významný vplyv na úrodu a hospodársku udržateľnosť.
  5. Elektrické poruchy: Hlodavce môžu žrať izoláciu elektrických káblov a spôsobovať elektrické poruchy, čo môže viesť k požiarom alebo iným nebezpečným situáciám.
  6. Materiálne škody: Hlodavce môžu poškodiť aj materiály uložené v skladoch a iných komerčných priestoroch, čo môže viesť k finančným stratám.

Každý zásah v oblasti DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány. Cena dohodou v závislosti od náročnosti, plochy a prostredia.

Trápia Vás hlodavce? Myši, potkani, hraboše a ďalšie.

Ozvite sa nám a zbavíme Vás nežiaducích hlodavcov.