Likvidácia švábov - Dezinsekcia

Využívame osvedčené prípravky , ktoré spoľahlivo vyhubia dospelé šváby aj nymfy. Na likvidáciu švábov si nás najčastejšie objednávajú bytové domy, potravinárske prevádzky, hotely a priemyselné objekty.

POUŽÍVAME NAJÚČINNEJŠIE 4-ZLOŽKOVÉ INSEKTICÍDY PROTI ŠVÁBOM !

Najčastejšie miesta úkrytov švábov

Šváby sú hmyz, ktorý sa často usadzuje v blízkosti zdrojov potravy a vlhkých prostredí. Ich úkryty môžu byť rôznorodé, ale najčastejšie miesta, kde sa šváby skrývajú, zahŕňajú:

 1. Kuchynské priestory: Šváby sú príťažlivé k zvyškom potravy, ktoré môžu nájsť v kuchyni. Skrývajú sa v štrbínach a trhlinách v kuchynských skrinkách, za spotrebičmi, pod kuchynským riadom a v odpadkových nádobách.
 2. Odpadkové nádoby: Šváby sa často zdržiavajú v blízkosti odpadkových nádob, kde nachádzajú potravu. Odpadky v kontajneroch často poskytujú ideálne prostredie pre ich život.
 3. Podlahové štrbiny a spáry: Šváby sa môžu ukrývať v štrbínach a trhlinách v podlahe alebo stene. Môžu sa skrývať aj za obkladačkami alebo pod podlahovými krytinami.
 4. Elektrické a vodovodné vedenia: Šváby môžu využívať priestory okolo elektrických vedení alebo vodovodných potrubí na pohyb a úkryt.
 5. Zariadenia na kúrenie: Akútne kúrenie môže poskytovať teplejšie miesto, ktoré šváby vyhľadávajú. Skrývajú sa v blízkosti radiátorov alebo v rozpáchnaných priestoroch okolo kúrenia.
 6. Vlhké miesta: Šváby majú radi vlhko, a preto sa môžu skrývať v blízkosti miest s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, pivnice alebo miesta so zvlhčovačmi vzduchu.

Je dôležité udržiavať čistotu a hygienu v domácnosti, aby sa minimalizovala príťažlivosť pre šváby a aby sa znížilo riziko ich infestácie. Ak sa problém so švábmi vyskytne, môže byť nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc od profesionálnej spoločnosti na kontrolu švábov.

Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti.

Potrava a spôsob života

Medzi najčastejšie znaky zamorenia patrí prítomnosť výkalov, poškodené obaly skladovaných produktov. Šváby si vyberajú teplé, vlhké a tmavé miesta v blízkosti zdroja potravy. Medzi obľúbené miesta výskytu patria skladové a prevádzkové priestory, vnútro budov ale v teplejších oblastiach aj vonkajší priestor. Šváby sú všežravci, ktorí vydržia hladovať až dva mesiace.

Šváby sú prenášačmi ochorení – salmonelózy, baktérií a roztočov. Prítomnosť švábov, výkaly a zvyšky tiež môžu spôsobovať alergické reakcie až astmu. Rozšírenie švábov môže ohroziť dobré meno Vašej spoločnosti.

Profesionálnu likvidáciu švábov a hmyzu zabezpečujeme pre domy, byty, bytové spoločenstvá, hotely, ubytovne a penzióny. Požívame 4-zložkové insekticídy, ktoré zabijú šváby aj ich vajíčka. Zároveň je bezpečný, ekologický a nebráni bežnému užívaniu priestorov.

Na úspešnú likvidáciu švábov a hmyzu poskytujeme záruku. Podmienkou uplatnenia je dodržiavanie pokynov technika pri zásahu. Likvidácia švábov a hmyzu prebieha efektívne a bez zbytočných zásahov do prevádzky domácností alebo ubytovacích zariadení.

Pôsobíme v celej SR, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, nonstop. Doprava zdarma, priaznivá cena. Diskrétne prídeme na miesto neoznačeným vozidlom, nikto z okolia sa nedozvie o Vašom probléme.

Cenu Vám vyhotovíme pri konzultácii v závislosti od náročnosti, veľkosti plochy a prostredia, alebo na základe foto/video dokumentácie z miesta realizácie.

Šváb americký

Tento druh patrí zo svojou dĺžkou medzi najväčšie bežne rozšírené šváby. Dospelí samci a samice vypadajú podobne. Samci majú dlhšie krídla a sú schopný krátkeho letu, uprednostňujú však beh. Je považovaný za škodlivého švába, pretože môže prenášať rôzne choroby a môže sa stať problémom v oblastiach, kde sa nekontrolovaným spôsobom rozmnožuje.

 1. Veľkosť: Dospelí jedinci môžu mať dĺžku od 3,5 cm do 5 cm.
 2. Telo: Majú tmavohnedé až čierne telo s výrazným lesklým povrchom.
 3. Potrava: Šváby americké sú všežravci a konzumujú rôzne veci, vrátane potravín, odpadkov, lepidiel a iných organických látok.
 4. Životný cyklus: Ich vývoj zahŕňa niekoľko stupňov, vrátane vajíčok, nymf a dospelých jedincov.
 5. Nočná aktivita: Sú prevažne nočné, aktívne počas noci, keď hľadajú potravu a rozmnožujú sa.
dddplostice

Šváb obecný

Šváb obecný (Blattella germanica), často označovaný aj ako nemecký šváb, je malý druh švába, ktorý je bežný v mnohých častiach sveta. Je považovaný za domáceho švába a často sa vyskytuje v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch a iných obytných alebo komerčných budovách. Tu sú niektoré charakteristiky švába obecného:

 1. Veľkosť: Dospelí jedinci majú zvyčajne dĺžku od 1,3 cm do 1,6 cm.
 2. Telo: Majú svetlohnedé až tmavohnedé telo s dvoma tmavými čiarami bežiacimi pozdĺž svojej hlavy.
 3. Potrava: Šváby obecné sú všežravci, ktorí sa živia rôznymi potravinami, organickým odpadom, lepidlami a inými materiálmi.
 4. Životný cyklus: Ich životný cyklus zahŕňa vajíčka, nymfy a dospelých jedincov. Sú pomerne plodní a môžu sa rýchlo množiť.
 5. Nočná aktivita: Sú prevažne nočné a sú aktívne v noci pri hľadaní potravy a vody.

Šváby obecné môžu byť problémom, pretože sa rýchlo množia, prenášajú patogény a môžu spôsobiť škody na potravinách a iných materiáloch.

Rus domáci

Je svetlo hnedý s dvomi tmavými pásikmi na štíte. Samci aj samičky vypadajú podobne, pre krátky let používajú krídla, rovnako dlhé ako telo. Je to najčastejšie sa vyskytujúci švábovitý hmyz na území SR.

 1. Veľkosť: Dospelí jedinci môžu dosiahnuť dĺžku približne 2,5 až 3,5 cm.
 2. Farba: Majú tmavé až čierne telo s lesklým povrchom.
 3. Krídla: Nie sú schopní lietať. Sú skôr pomalí a radi sa pohybujú po zemi.
 4. Potrava: Sú všežravci a konzumujú rôzne organické látky, vrátane potravy, rovnako ako iné organické materiály.
 5. Životný cyklus: Podobne ako iné druhy švábov, aj šváby rusovskej majú vývojové štádiá, ktoré zahŕňajú vajíčka, nymfy a dospelých jedincov.
 6. Prostredie: Radi obývajú tmavé a vlhké miesta, ako sú kanalizácie, kuchyne, sklepy a iné podobné prostredia.

Muchy a mravce

Muchy a mravce môžu predstavovať problémy, najmä keď sa ich populácia nekontrolovaným spôsobom zvýši. Tu sú niektoré spôsoby, ako môžu tieto hmyzy škodiť:

Muchy:

 1. Prenos chorôb: Muchy môžu byť prenášačmi rôznych chorôb, pretože sa často usádzajú na odpadkoch, zvyškoch potravín a iných nečistotách.
 2. Kontaminácia potravín: Muchy sa môžu usadiť na potravinách, a tým spôsobiť kontamináciu a šírenie baktérií a mikróbov.
 3. Otrava hmyzicími prostriedkami: Ak sú muchy vystavené insekticídom alebo iným chemickým látkam, môžu prenášať tieto látky na potraviny, čím zvyšujú riziko pre ľudí a zvieratá.

Mravce:

 1. Poškodzovanie potravín: Mravce sú známe tým, že môžu vstupovať do skladov a poškodzovať potraviny, najmä sladké a olejové látky.
 2. Narušenie domácnosti: Mravce sa môžu usadzovať v domácnostiach a môžu byť nepríjemní svojou prítomnosťou.
 3. Poškodzovanie rastlín: Niektoré druhy mravcov môžu poškodzovať rastliny tým, že zhromažďujú medovú rosu z listov a môžu spôsobiť aj iné formy škôd na rastlinách.

Pre kontrolu much a mravcov je dôležité udržiavať čistotu a hygienu v prostredí, odstrániť zdroje potravy, tesniť trhliny a pukliny, a prípadne používať bezpečné insekticídy. V prípade závažnej infestácie môže byť potrebná pomoc profesionálnych odborníkov na kontrolu škodcov.

Komáre

Komáre sú hmyz, ktorý môže byť považovaný za škodcu, pretože ich štípance môžu spôsobiť svrbenie a môžu tiež prenášať rôzne choroby. Niektoré základné spôsoby, ako komáre môžu pôsobiť škody, zahŕňajú:

 1. Štípnutie: Štípnutia komárov môžu spôsobiť svrbenie, opuchy a bolesť. U niektorých ľudí môže dochádzať k alergickej reakcii na sliny komárov, čo môže mať za následok výrazné svrbenie a začervenanie.
 2. Prenos chorôb: Niektoré druhy komárov sú schopné prenášať rôzne choroby, vrátane malárie, dengue horúčky, horúčky Zikavirusu a ďalších.
 3. Rušenie spánku: Hmyz, najmä v noci, môže rušiť spánok, čo môže viesť k únave a nepohodliu.
 4. Zníženie kvality vonkajších aktivít: Prítomnosť komárov môže obmedziť schopnosť ľudí vychutnávať si vonkajšie aktivity, najmä v oblastiach so zvýšeným výskytom komárov.

Trápia Vás šváby? Zbavíme Vás nežiaducého hmyzu.

Ozvite sa nám a zbavíme Vás švábov, múch, mravcov a komárov.